מוצרי שוק ההון

כלים מתקדמים לזיהוי וניתוח מגמות בשוק

Innovative business technology

מידע מחו"ל בעברית

באמצעות חברת הבת י.ת.ב. שווקי הון גלובאליים, מספקת החברה מידע פיננסי בעברית אודות החברות הנסחרות בבורסות בארה"ב ובבורסות אירופה, המאפשרת ללקוחות להתגבר על פערי שפה ומרחק המקשות עליהם לסחור בניירות ערך הנסחרים בבורסות אלה.

המידע האיכותי מועבר בזמן אמת וזמין באתרי בנקים וחברי בורסה אחרים, דבר המאפשר ללקוחות גופים אלה לקבל את כל המידע באתריהם מבלי להידרש למעבר לאתרים מידע ומסחר אחרים. קבלת המידע מאפשרת ללקוחות להגדיל את פעילות המסחר המקוונת שלהם בניירות ערך בחו"ל, דבר המאפשר את הגדלת הכנסות הגופים הגדולים מעמלות מסחר. השירות מיועד לגופים גדולים כגון בנקים וחברי בורסה אחרים.

Finance, Daytrader using Laptop computer screens and mobile phone

מוצרי API

לצד מערכות המידע, מאפשרת החברה לקבל את המידע באמצעות שורה ארוכה של מוצרי מדף המונגשים באמצעות API (Application Programming Interface), כגון:

  • נתוני מסחר
  • נתוני דוחות כספיים
  • נתוני קרנות
  • נתוני אג"ח