מדיניות פרטיות

מחויבים להגן על פרטיות משתמשי התוכנה, האפליקציה והאתר

גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ ("Terminal", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות משתמשי האתר והפלטפורמה, כפי שיוגדרו להלן ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו כאשר אתה עושה שימוש באתר ובפלטפורמה. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באתר ובפלטפורמה שלנו (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לאתר ולפלטפורמה לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר). באמצעות שימוש באתר ובפלטפורמה שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

Terminal מספקת מערכת בורסאי שמסייעת ללקוחותיה, בין היתר, לנתח ולקבל החלטות השקעה בשוק ההון ("הפלטפורמה"). הגישה לפלטפורמה מתאפשרת באמצעות התוכנה, האפליקציה והאתר של Terminal ("האתר"). בנוסף, האתר מספק למשתמשים מידע על אודות השירותים של Terminal (השירותים הניתנים הן באמצעות הפלטפורמה והן באמצעות האתר, יכונו יחדיו "השירותים").

בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותים:

 

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר ובפלטפורמה שלנו.

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, סוג וגרסת הדפדפן שלך, סוג וגרסת מערכת ההפעלה שלך ועוד. אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי ולהשתמש בו לכל מטרה באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותים.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך מידע זה נדרש לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

הרשמה לפלטפורמה: במידה ואתה מעוניין להירשם לפלטפורמה, נאסוף את שמך, שם החברה אליה אתה משויך, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה לבחירתך.

כניסה לפלטפורמה: במידה ואתה מעוניין להיכנס לפלטפורמה, נאסוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת סיסמתך.

הזמנת שירותים באמצעות הפלטפורמה: במידה ואתה מעוניין לרכוש שירותים מסוימים באמצעות הפלטפורמה כגון שירותי יישום והדרכה על ידי Terminal, נאסוף את שמך, מספר הטלפון שלך, כתובת המייל שלך, מספר החברה אליה אתה משויך או תעודת הזהות שלך, כתובתך ופרטי תשלום.

כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

ניהול המערכת ואספקת השירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את השירותים ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את השירותים, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.

שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, ניהול מבצע או סקר, וכן לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים ו/או לשימוש שלך בו. כמו כן, אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח ניוזלטר ועדכונים לגבי פעילות המפעילה .כל אימת שתעשה שימוש בשירותים, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור אתך קשר בנוגע לשירותים. כמו כן, אנו משתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לשירותים שהזמנת, חדשות מזדמנות, מידע על מוצרים קשורים וכד'. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל הודעות כאמור בעתיד, אתה רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות האתר ובנוסף בהתאם להוראות המפורטות ביחס להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל הודעה.

צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את השירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות שירותים ולנתח כיצד נעשה שימוש באתר ובפלטפורמה.

מסירת המידע האישי שלך

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונדרש למסור מידע אישי אם נדרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שבמקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר והפלטפורמה שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת השירותים (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, שירותי אחסון, שירותי סליקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

איסוף מידע אישי על צדדים שלישיים

במסגרת שימושך בפלטפורמה, הנך נדרש להעלות מידע אישי של לקוחותייך ושל עובדים ממקום עבודתך אשר יעשו שימוש בפלטפורמה ("צדדים שלישיים"). ככל שמידע כזה נאסף, הינך מתחייב כי איסוף המידע נעשה בכפוף להוראות החוק הרלוונטיות. כמו כן, הינך מתחייב, ככל שהדבר נדרש על פי דין, כי הודעת לצדדים השלישיים וקיבלת את הסכמתם לכך כי ייתכן והמידע עליהם יועבר ל-Terminal וכי יעשה בו שימוש על ידי Terminal. ככל שהצדדים השלישיים יחזרו בהם מהסכמתם, יש ליידע את Terminal על כך בהקדם האפשרי.

שמירת המידע שלך

Terminal מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותים על שרתים חיצוניים, המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של העברה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את ההעברה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות.

עד מתי נשמור את המידע

אנו נשמור את המידע האישי שלך לתקופה משתנה, בהתאם לאינטרסים העסקיים שלנו ולהוראות הדין. תקופה זו תקבע בין היתר בהתאם לצורך שלנו לתת לך שירות, להציע לך הצעות מסחריות ושיווקיות כאמור ולמלא אחר חובותינו החוקיות כמו גם להבטיח את האינטרסים המשפטיים שלנו בכל מקרה של תביעה ו/או סכסוך עתידיים, ככל שיהיו ו/או כל אינטרס לגיטימי וחוקי אחר שלנו.

מידע פרסומי

Terminal עשויה לשלוח לך מידע פרסומי בקשר לשירותים, וזאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק התקשורת") הינך רשאי לסרב לקבלת מידע פרסומי בכל עת. ככלל, Terminal תכלול בכל הודעה פרסומית פרטי יצירת קשר עם Terminal לשם הגשת בקשה להסרה מרשימת התפוצה.

בנוסף, שימו לב שככל שתעשו שימוש בשירותי SMS ודיוור, חוק התקשורת עשוי לחול עליכם ועליכם לוודא כי הינכם עומדים בהוראותיו  בקשר לכל הודעה שנשלחת לצדדים שלישיים באמצעות השירותים. איננו אחראים לעמידתכם בחוק התקשורת בהקשר זה.

שימוש בCookies-

אנו משתמשים ב Cookies-לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והפלטפורמה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר ובפלטפורמה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והפלטפורמה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אנו משתמשים בקבצי Cookies ממגוון סוגים המבצעים פונקציות שונות כמפורט להלן:

קבצי Cookies טכניים/הכרחיים: קבצי Cookies הכרחיים הם אלו הנחוצים לשם שימוש באתר ובפלטפורמה. מאחר והם הכרחיים, אנו לא מבקשים את רשותך להשתמש בהם. ללא קבצי ה-Cookies ההכרחיים, לא נוכל לספק לך השירותים.

קבצי Cookies לניתוח ביצועים: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו או את ספקי השירותים שלנו על מנת לנתח את ביצועי האתר והפלטפורמה ואת אופן השימוש בהם. לדוגמא, קבצי Cookies אלה מזהים לאילו עמודים באתר או בפלטפורמה נכנסים משתמשים לעתים קרובות.

קבצי Cookies למילוי פונקציות באתר: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו כדי להציע לך פונקציונליות מורחבת באתר ולשפר את אופן הצגת התוכן באתר ובפלטפורמה.

זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת דוא"ל support@guideline.com או בדואר רגיל: הירקון 5, בני ברק.

תיקון המידע שלך

במידה ותרצה שככל הנדרש, נתקן את הרישומים שלך במערכת שלנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת הדוא"ל: support@Terminal-crm.com או בדואר רגיל: הירקון 5, בני ברק, ואנו ננסה למלא את בקשתך.

פרטיות של קטינים

Terminal מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האתר והפלטפורמה שלנו. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על הלקוחות לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עימנו קשר ב: support@guideline.com.

עדכון אחרון: אוגוסט , 2023.