הורדת התוכנה

קבצים להורדה לפי נושאים

קבצי התקנה של המערכת:

המוצר
תכנית התקנה
קבצי התקנה של המערכת TERMINAL
הוראות התקנה עבור מערכת TERMINAL
דרישות טכניות עבור מערכת TERMINAL

קבצי סוף יום:

קבצי סוף יום TERMINAL
** דרישות מערכת מזעריות עבור TERMINAL

כלי Excel להורדה:

המוצר
תכנית התקנה
תזרים אג"ח עתידי
לוח סילוקין עתידי של אגרת לפי מספר נייר
תזרים אג"ח מאוחד למנפיק
לוח סילוקין מאוחד של כלל הסדרות ברמת מנפיק
תזרים אג"ח רבעוני
לוח סילוקין עתידי עבור כלל אגרות החוב ברמה רבעונית
הרכב מדד
הרכב ומשקל של כלל הניירות בהתאם למדד נבחר
תבנית נתונים היסטוריים
ייצוא נתונים היסטוריים בהתאם לשדה ולתאריך נבחרים
3 ימי מסחר אחרונים - סוף רבעון
נתוני מחזורים עבור 3 ימי מסחר אחרונים ברבעון האחרון שחלף